Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 24/07/2008 - 892 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 892.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 9, 17, 20, 23, 24 - JOKER: 10.

Σύνολο στηλών: 5.571.612

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 600.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 147.926,30 € 1 147.926,29 €
4+1 52 1.510,76 €
4 1.179 28,01 €
3+1 2.073 28,01 €
3 43.302 1,38 €
2+1 26.106 1,38 €
1+1 109.373 0,81 €
2 - 0,00 €