Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 20/07/2008 - 891

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 891.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 3, 6, 10, 23, 35 - JOKER: 8.

Σύνολο στηλών: 7.316.269

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 2.000.000,00 € 2 1.000.000,00 €
5 194.246,94 € 2 97.123,47 €
4+1 103 1.001,54 €
4 1.027 38,46 €
3+1 3.255 24,61 €
3 40.589 1,86 €
2+1 42.830 1,17 €
1+1 203.574 0,57 €
2 - 0,00 €