Το foufos.gr δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα της πληροφορίας που είναι προσβάσιμη μέσω της χρήσης των υπηρεσιών του.
Οι Υπηρεσίες του foufos.gr παρέχονται χωρίς κανενός είδους εγγύηση.
Συμφωνείτε ότι η χρήση της υπηρεσίας επαφίεται καθ’ ολοκλήρου σε δική σας ευθύνη.

Προτείνουμε να μην πετάτε το δελτίο σας αν δεν το ελέγξετε σε ένα πρακτορείο!!!

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Ε-mail: [email protected]