Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 09/10/2011 - 1226 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 1226.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 10, 13, 30, 40, 41 - JOKER: 9.

Σύνολο στηλών: 5.152.741

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 2.500.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 420.544,70 € 9 46.727,18 €
4+1 77 2.500,00 €
4 1.299 50,00 €
3+1 1.940 50,00 €
3 32.065 2,00 €
2+1 22.732 2,00 €
1+1 120.283 1,50 €
2 - 0,00 €