Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 13/10/2011 - 1227 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 1227.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 12, 15, 19, 21, 25 - JOKER: 19.

Σύνολο στηλών: 5.045.214

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 3.000.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 223.250,72 € 5 44.650,14 €
4+1 59 2.500,00 €
4 1.047 50,00 €
3+1 1.622 50,00 €
3 36.498 2,00 €
2+1 18.661 2,00 €
1+1 77.099 1,50 €
2 - 0,00 €