Πρότο Κλήρωση 09/11/2023 - 2606

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Πρότο 2606.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 9, 2, 1, 1, 2, 2.