Πρότο Κλήρωση 02/11/2023 - 2603

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Πρότο 2603.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 4, 4, 8, 8, 7, 9.