Λόττο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
 

Λόττο Κλήρωση 13/07/2011 - 1201

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Λόττο 1201.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 7, 9, 13, 15, 28, 37 - BONUS: 22.