Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 15/04/2009 - 968 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 968.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 10, 15, 27, 31, 45 - JOKER: 3.

Σύνολο στηλών: 2.868.791

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 800.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 126.944,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
4+1 12 2.500,00 €
4 197 50,00 €
3+1 661 50,00 €
3 12.627 2,00 €
2+1 9.596 2,00 €
1+1 53.824 1,50 €
2 - 0,00 €