Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 19/10/2008 - 917 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 917.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 8, 18, 23, 37, 42 - JOKER: 18.

Σύνολο στηλών: 7.242.524

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 1.535.769,90 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 192.289,01 € 11 17.480,81 €
4+1 57 1.791,57 €
4 1.051 37,21 €
3+1 2.648 29,94 €
3 47.788 1,56 €
2+1 32.011 1,56 €
1+1 126.392 0,91 €
2 - 0,00 €