Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 25/09/2008 - 910 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 910.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 5, 18, 26, 31, 41 - JOKER: 1.

Σύνολο στηλών: 5.616.064

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 600.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 149.106,50 € 1 149.106,50 €
4+1 27 2.932,83 €
4 683 46,32 €
3+1 1.299 46,32 €
3 29.670 2,03 €
2+1 17.829 2,03 €
1+1 80.202 1,12 €
2 - 0,00 €