Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 24/08/2008 - 901 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 901.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2, 20, 31, 32, 41 - JOKER: 20.

Σύνολο στηλών: 5.289.921

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 600.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 140.447,40 € 4 35.111,85 €
4+1 24 3.107,82 €
4 492 58,32 €
3+1 991 58,32 €
3 23.090 2,45 €
2+1 14.070 2,45 €
1+1 69.866 1,21 €
2 - 0,00 €