Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 21/08/2008 - 900

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 900.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 13, 23, 25, 29, 32 - JOKER: 9.

Σύνολο στηλών: 5.083.454

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 600.000,00 € 1 600.000,00 €
5 248.271,83 € 1 248.271,83 €
4+1 96 746,63 €
4 1.260 21,78 €
3+1 2.915 19,09 €
3 43.500 1,20 €
2+1 30.567 1,14 €
1+1 121.245 0,67 €
2 - 0,00 €