Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 03/08/2008 - 895 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 895.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 3, 5, 6, 8, 22 - JOKER: 16.

Σύνολο στηλών: 6.809.582

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 1.500.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 180.794,40 € 13 13.907,26 €
4+1 80 1.200,18 €
4 2.133 25,12 €
3+1 2.298 25,12 €
3 63.357 1,34 €
2+1 24.182 1,34 €
1+1 101.756 1,07 €
2 - 0,00 €