Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 11/05/2008 - 871 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 871.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 1, 17, 21, 34, 40 - JOKER: 20.

Σύνολο στηλών: 6.271.376

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 600.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 166.505,03 € 3 55.501,67 €
4+1 17 5.201,55 €
4 561 60,36 €
3+1 1.216 56,47 €
3 27.995 2,32 €
2+1 18.439 2,32 €
1+1 89.796 1,12 €
2 - 0,00 €