Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 10/04/2008 - 863 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 863.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 8, 10, 16, 26, 33 - JOKER: 10.

Σύνολο στηλών: 7.120.586

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 1.700.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 189.051,56 € 5 37.810,31 €
4+1 94 1.068,08 €
4 1.173 32,78 €
3+1 3.049 25,57 €
3 46.309 1,59 €
2+1 33.400 1,47 €
1+1 136.766 0,83 €
2 - 0,00 €