Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 09/03/2008 - 854 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 854.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 9, 10, 11, 31, 38 - JOKER: 6.

Σύνολο στηλών: 8.170.220

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 2.196.604,12 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 216.919,34 € 5 43.383,86 €
4+1 49 2.351,02 €
4 947 46,58 €
3+1 2.067 43,28 €
3 47.490 1,83 €
2+1 29.524 1,83 €
1+1 142.030 0,92 €
2 - 0,00 €