Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 26/04/2007 - 765 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 765.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 8, 10, 28, 43, 45 - JOKER: 6.

Σύνολο στηλών: 8.193.497

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 2.000.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 217.537,35 € 4 54.384,33 €
4+1 69 1.674,32 €
4 956 46,28 €
3+1 2.626 34,16 €
3 41.934 2,02 €
2+1 37.153 1,52 €
1+1 181.616 0,72 €
2 - 0,00 €