Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 02/12/2010 - 1137 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 1137.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2, 12, 17, 19, 34 - JOKER: 3.

Σύνολο στηλών: 3.439.465

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 800.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 152.196,33 € 2 76.098,16 €
4+1 35 2.500,00 €
4 716 50,00 €
3+1 1.342 50,00 €
3 26.201 2,00 €
2+1 15.323 2,00 €
1+1 65.238 1,50 €
2 - 0,00 €