Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 27/06/2010 - 1092 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 1092.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 3, 9, 18, 21, 25 - JOKER: 20.

Σύνολο στηλών: 4.101.758

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 600.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 181.502,79 € 9 20.166,97 €
4+1 31 2.500,00 €
4 1.052 50,00 €
3+1 1.238 50,00 €
3 35.638 2,00 €
2+1 13.838 2,00 €
1+1 59.702 1,50 €
2 - 0,00 €