Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 30/05/2010 - 1084 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 1084.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 13, 31, 38, 39, 44 - JOKER: 4.

Σύνολο στηλών: 4.168.559

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 900.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 346.077,04 € 2 173.038,52 €
4+1 17 2.500,00 €
4 490 50,00 €
3+1 1.021 50,00 €
3 23.008 2,00 €
2+1 13.319 2,00 €
1+1 65.481 1,50 €
2 - 0,00 €