Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 06/05/2010 - 1077

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 1077.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 8, 23, 24, 28, 32 - JOKER: 9.

Σύνολο στηλών: 6.649.244

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 4.000.000,00 € 1 4.000.000,00 €
5 294.229,05 € 3 98.076,35 €
4+1 80 2.500,00 €
4 1.526 50,00 €
3+1 4.019 50,00 €
3 61.901 2,00 €
2+1 39.456 2,00 €
1+1 155.387 1,50 €
2 - 0,00 €