Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 02/05/2010 - 1076 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 1076.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 5, 8, 15, 21, 37 - JOKER: 20.

Σύνολο στηλών: 6.960.761

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 3.200.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 308.013,67 € 6 51.335,61 €
4+1 63 2.500,00 €
4 1.454 50,00 €
3+1 1.710 50,00 €
3 49.004 2,00 €
2+1 20.841 2,00 €
1+1 94.461 1,50 €
2 - 0,00 €