Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 15/04/2010 - 1071

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 1071.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 17, 22, 36, 39, 42 - JOKER: 14.

Σύνολο στηλών: 49.543.409

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 19.278.990,85 € 3 6.426.330,28 €
5 2.192.295,85 € 40 54.807,39 €
4+1 310 2.500,00 €
4 5.705 50,00 €
3+1 15.138 50,00 €
3 269.222 2,00 €
2+1 205.478 2,00 €
1+1 962.009 1,50 €
2 - 0,00 €