Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 05/11/2009 - 1025

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 1025.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 9, 23, 26, 36, 39 - JOKER: 13.

Σύνολο στηλών: 3.840.934

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 600.000,00 € 1 600.000,00 €
5 169.961,33 € 2 84.980,66 €
4+1 37 2.500,00 €
4 533 50,00 €
3+1 1.583 50,00 €
3 20.917 2,00 €
2+1 20.629 2,00 €
1+1 100.701 1,50 €
2 - 0,00 €