Λόττο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
 

Λόττο Κλήρωση 29/02/2012 - 1267

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Λόττο 1267.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 5, 27, 40, 42, 47, 48 - BONUS: 21.