Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 05/02/2009 - 948

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 948.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2, 5, 12, 32, 39 - JOKER: 7.

Σύνολο στηλών: 5.964.006

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 2.500.000,00 € 2 1.250.000,00 €
5 263.907,27 € 26 10.150,27 €
4+1 121 2.500,00 €
4 1.281 50,00 €
3+1 4.108 50,00 €
3 46.980 2,00 €
2+1 45.328 2,00 €
1+1 188.941 1,50 €
2 - 0,00 €