Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 18/01/2009 - 943 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 943.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 1, 3, 10, 19, 28 - JOKER: 2.

Σύνολο στηλών: 11.064.705

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 2.252.557,54 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 293.767,92 € 7 41.966,84 €
4+1 114 1.368,52 €
4 2.876 28,14 €
3+1 3.551 28,14 €
3 87.366 1,51 €
2+1 38.755 1,51 €
1+1 163.068 1,08 €
2 - 0,00 €