Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 04/12/2008 - 930

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 930.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 6, 17, 27, 34, 35 - JOKER: 4.

Σύνολο στηλών: 6.297.860

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 600.000,00 € 1 600.000,00 €
5 167.208,18 € 2 83.604,09 €
4+1 70 1.268,56 €
4 1.133 32,16 €
3+1 2.068 32,16 €
3 38.076 1,71 €
2+1 26.516 1,63 €
1+1 124.169 0,81 €
2 - 0,00 €