Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 02/10/2008 - 912

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 912.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 12, 22, 29, 32, 41 - JOKER: 2.

Σύνολο στηλών: 5.548.455

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 600.000,00 € 1 600.000,00 €
5 147.311,48 € 9 16.367,94 €
4+1 66 1.185,35 €
4 1.172 25,56 €
3+1 2.600 23,36 €
3 40.957 1,51 €
2+1 22.053 1,51 €
1+1 96.565 0,92 €
2 - 0,00 €