Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 01/06/2008 - 877 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 877.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 19, 23, 37, 40, 41 - JOKER: 19.

Σύνολο στηλών: 7.227.980

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 1.500.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 354.548,30 € 3 118.182,76 €
4+1 42 2.426,53 €
4 951 42,74 €
3+1 1.814 42,74 €
3 40.624 1,96 €
2+1 22.887 1,96 €
1+1 100.430 1,15 €
2 - 0,00 €