Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 24/01/2008 - 842 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 842.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 21, 26, 29, 37, 42 - JOKER: 15.

Σύνολο στηλών: 6.523.961

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 600.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 173.211,16 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
4+1 27 3.406,95 €
4 708 50,96 €
3+1 1.385 50,96 €
3 32.990 2,19 €
2+1 18.266 2,19 €
1+1 90.165 1,16 €
2 - 0,00 €