Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 16/11/2006 - 719 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 719.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 1, 3, 5, 34, 43 - JOKER: 1.

Σύνολο στηλών: 4.796.523

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 600.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 127.347,69 € 1 127.347,69 €
4+1 38 1.779,76 €
4 655 39,54 €
3+1 2.204 23,83 €
3 33.004 1,55 €
2+1 20.049 1,55 €
1+1 76.025 1,01 €
2 - 0,00 €