Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 01/03/2012 - 1267 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 1267.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2, 18, 35, 36, 37 - JOKER: 9.

Σύνολο στηλών: 4.563.049

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 2.300.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 380.004,31 € 5 76.000,86 €
4+1 54 2.500,00 €
4 486 50,00 €
3+1 1.688 50,00 €
3 20.885 2,00 €
2+1 23.046 2,00 €
1+1 116.295 1,50 €
2 - 0,00 €