Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 12/02/2012 - 1262 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 1262.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 12, 20, 21, 24, 29 - JOKER: 12.

Σύνολο στηλών: 3.465.982

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 600.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 153.369,70 € 1 153.369,70 €
4+1 49 2.500,00 €
4 492 50,00 €
3+1 1.792 50,00 €
3 21.953 2,00 €
2+1 20.959 2,00 €
1+1 82.570 1,50 €
2 - 0,00 €