Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 24/06/2010 - 1091

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 1091.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 8, 20, 31, 32, 39 - JOKER: 8.

Σύνολο στηλών: 7.359.460

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 5.000.000,00 € 1 5.000.000,00 €
5 325.656,11 € 5 65.131,22 €
4+1 99 2.500,00 €
4 921 50,00 €
3+1 3.983 50,00 €
3 41.557 2,00 €
2+1 49.666 2,00 €
1+1 221.216 1,50 €
2 - 0,00 €