Τζόκερ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τζόκερ Κλήρωση 10/12/2009 - 1035 ΤΖΑΚΠΟΤ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Τζόκερ 1035.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 3, 10, 21, 29, 32 - JOKER: 13.

Σύνολο στηλών: 3.601.890

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 600.000,00 € - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 159.383,63 € 2 79.691,81 €
4+1 36 2.500,00 €
4 610 50,00 €
3+1 1.426 50,00 €
3 23.726 2,00 €
2+1 18.733 2,00 €
1+1 89.035 1,50 €
2 - 0,00 €