Έλεγχος δελτίου κίνο

Επιλογή κλήρωσης
Πρώτη: Τελευταία:
Πολλαπλασιαστής
2
3
4
5
6
8
10
12
20
Επιλ. παιχνιδιού
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Επιλογή αρι8μών
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Επιλ. παιχνιδιού:
-
Πολλαπλασιαστής:
-
Κληρώσεις:
-
Τιμή:
-
Σύν. κερδών:
-

Οδηγίες ελέγχου δελτίου κίνο

Παρακαλώ ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε το δελτίο του κίνο σας.
  • Συμπληρώστε την "Πρώτη" και "Τελευταία" κλήρωση στα αντίστοιχα πεδία στην "Επιλογή κλήρωσης". Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 500 κληρώσεις.
  • Επιλέξτε τον πολλαπλασιαστή στο πεδίο "Πολλαπλασιαστής".
  • Και τέλος επιλέξτε τους αριθμούς του κίνο σας στο πεδίο "Επιλογή αριθμών"... Τώρα που το σκέφτομαι... νομίζω οτι αυτό θα έπρεπε να είναι το πρώτο βήμα μιας και είναι το βασικότερο αλλά τώρα οτι έγινε έγινε :) . Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 12 αριθμούς.
  • Η επιλογή παιχνιδιού γίνεται αυτόματα οπότε είναι κάτι που δεν πρέπει να σας αγχώνει. Βέβαια, αν σας άγχωσε ήδη, και μόνο το γεγονός οτι δεν πρέπει να σας αγχώνει πρέπει να σας αγχώνει ακόμα περισσότερο... (Οκ, οκ, σκάω).
  • Τέλος πατάτε το κουμπί "Έλεγχος δελτίου" και περιμένετε.
  • Αααααα και... Καλά κέρδη :)